Kako i zašto registrovati firmu u Republici Srpskoj? - Smart Office Banja Luka

Kako i zašto registrovati firmu u Republici Srpskoj?

Registracija firme: Vodič za strane državljane

Porez na dobit u Republici Srpskoj za preduzeća osnovana u formi d.o.o. iznosi 10% i jedan je od najnižih u regionu, dok za samostalne preduzetnike, kao poreske obveznike, postoji mogućnost odabira obračuna poreza na dohodak po stopi od 2% na ukupan godišnji prihod. Ako uzmemo u obzir i to da je za otvaranje firme dovoljna 1 konvertibilna marka osnivačkog uloga, onda nam je sasvim jasno zašto je Republika Srpska jedno od atraktivnijih tržišta za strane investitore.

Još jedan plus za strane državljane je taj što prilikom osnivanja preduzeća imaju gotovo jednak tretman kao i domaći subjekti. Takođe, imaju potpuno pravo da vrše transfer dobiti nastale kao rezultat njihovog ulaganja u  Republici Srpskoj u inostranstvo, u slobodnoj konvertibilnoj valuti. 

Postoji nekoliko oblika stranih ulaganja: 
 • osnivanje pravnog lica u potpunoj svojini stranog ulagača;
 • osnivanje pravnog lica u zajedničkoj svojini domaćeg i stranog ulagača;
 • ulaganje u postojeće pravno lice;
 • posebni oblici ulaganja (koncesije i sl.).

Prije postupka sudske registracije koji smo detaljno objasnili u prethodnom blogu Vodič za nove preduzetnike, stranim državljanima prethodi postupak prijavljivanja i registracije stranog ulaganja kod Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine.

Za prijavljivanje i registraciju stranog ulaganja potrebni su vam:
 
 1. popunjen i potpisan obrazac DSU, koji obezbjeđuje Ministarstvo;
 2. dokument kojim se utvrđuje identitet stranog ulagača: 
  1. pravna lica podnose ovjeren izvod iz sudskog registra u zemlji porijekla ili drugi odgovarajući dokument, ne stariji od 6 mjeseci (ovjereni prevod);
  2. fizička lica podnose dokaz kojim se utvrđuje njihov identitet (ovjerena kopija pasoša i potvrda o stalnom boravku u inostranstvu za domaće državljane);
 3. dokument kojim se utvrđuje svojstvo ovlaštenog predstavnika ulagača;
 4. ovjerena kopija akta o osnivanju, kada se radi o ulaganju u preduzeće;
 5. ovjerena kopija akta stranog ulagača da se pristupi stranom ulaganju; 
 6. kopija potvrde o plaćenoj taksi za registraciju stranog ulaganja.

Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, dužno je da, u roku od 10 radnih dana od dana uredno predanog zahtjeva, potvrdi da je strano ulaganje registrovano. Nakon ovoga, kreće postupak sudske registracije.


Ono što nas dalje interesuje jeste odgovorno lice (direktor) kompanije koje ujedno može da bude i zaposleno lice ili da bude prijavljen na menadžerski ugovor. Ukoliko je odgovorno lice stranac, u većini slučajeva potrebno je prijaviti boravište u BiH, te obezbijediti radnu dozvolu. Prijava boravišta podnosi se nadležnim organizacijskim jedinicama Službe za poslove sa strancima, a radnu dozvolu izdaje filijala Zavoda za zapošljavanje nadležna prema sjedištu poslodavca i ne može biti izdata licu koje posjeduje turističku vizu.

Međutim, postoje izuzeci kada se radi o dobijanju radne dozvole, ne moraju je imati sljedeće kategorije stranaca:
 • lica koja se imenuju na pozicije člana nadzornog odbora pravnog lica sa sjedištem u RS osnovanog kao privredno društvo u većinskom vlasništvu pravnog, odnosno fizičkog lica, ako imenovanje nema karakter radnog odnosa, niti rad na tim pozicijama traje duže od ukupno tri mjeseca godišnje;
 • osnivači privrednog društva, odnosno preduzeća sa sjedištem u RS koji u tom privrednom društvu, odnosno preduzeću obavljaju određene poslove, ako takav rad nema karakter radnog odnosa, niti traje duže od ukupno tri mjeseca godišnje.
Ukoliko strano lice želi da bude prijavljen u radni odnos, pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu, mora da ispunjava sljedeće uslove:
 • da ima odobren boravak na teritoriji Republike Srpske, odnosno BiH, u skladu sa odgovarajućim zakonom;
 • da ima važeću radnu dozvolu.
U cilju da vam olakšamo sam početak poslovanja osmislili smo naše pakete kako biste imali sve na jednom mjestu, u strogom centru Banja Luke: od pomoći pri registraciji firme, knjigovodstvenih usluga, virtuelne kancelarije, te kancelarije za vaše zaposlene. Ukoliko su Vam potrebne dodatne konsultacije budite slobodni da nas kontaktirate.
 

Sjedište kompanije u RS već od 70€ mjesečno!

Pokrenite biznis u Republici Srpskoj uz minimalne troškove.

Česta pitanja    Paketi i cijene

 
 

Pročitajte još: